1. Andrzej Pieklik - Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny
  2. Krzysztof Ludwiniak - Zastępca ORD
  3. Jerzy Mach - Zastępca ORD
  4. Adam Kędziora - Zastępca ORD