1. Popiel Tadeusz - "Dzik" Orneta - Przewodniczący
  2. Moczarski Piotr - "Kudypy" Olsztyn - Z-ca przewodniczącego
  3. Krawiec Józef - "Orzeł" Olsztyn - Sekretarz                       
  4. Czajkowski Feliks - "Orzeł" Olsztyn    
  5. Narewski Ludwik - "Knieja" Szczytno
  6. Szumkowski Stanisław - "Szarak" Kętrzyn      
  7. Znamierowski Hubert - "Leśnik" Lidzbark Warmiński